27
Mar

27 March | 09:00 - 15:00 | Flekkefjord | Open for all

Dyrking av tare er enda ikke en godt etablert næring i Europa. Samtidig er tare en interessant, fornybar råvare med økende global etterspørsel.

Hvordan dyrke tare på en effektiv og rasjonell måte? Dette spørsmålet blir belyst mandag 27. mars når Lister nyskaping og gode samarbeidspartnere inviterer til seminar.

Seminaret retter seg i hovedsak mot virksomheter innen marin sektor, men er åpent for alle interesserte.

Sammen med bedriftene Ocean Forest AS og SeaweedProduction AS, har Lister nyskaping AS de siste årene samlet kunnskap om mulighetene for dyrking og høsting av makroalger på Sørlandet. Det er mange ting som taler for at akkurat denne delen av landet har særlig gode vilkår for å utvikle ei bærekraftig, ny næring basert på ulike tare-arter som sukkertare, butare og søl. Les mer om makroalge-prosjektet her.

Næringsaktører som jobber med dyrking og høsting av tare, og problemstillinger knyttet til dette, er hovedmålgruppe for seminaret. Også andre er velkomne, både fra næringsliv, myndigheter og fra kompetanseinstitusjoner.

Sted: Grand Hotell i Flekkefjord.

Program

 


Register