30
May

30 May | 11:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Vi inviterer deg til en spennende workshop om “Environmentally Acceptable Lubricants (EAL)”!

Dette SFI initiativet og workshopen er ledet av SINTEF og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Målet er å etablere et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) som fokuserer på miljøvennlige smøremidler.

Smøremidler og hydraulikkvæsker brukes i stor skala i ulike næringer, men de inneholder ofte giftige komponenter som kan forurense miljøet. Med dette SFI-initiativet ønsker vi sammen med industrien å definere fokusområder innen følgende viktige hovedpilarer; kartlegge miljøeffekter, gjenbruk/resirkulering og utvikle miljøvennlige oljer/smøremidler som er applikasjonsbaserte.

Bli med å utforme de beste bærekraftige løsningene for å sikre deres markedsmessige posisjon i det grønne skiftet!

Workshop-invitasjon: Dato: 30. mai 2024 Tid: 11:30 – 16:00  Sted: Noroff School of Technology and Digital Media  Kristiansand (Tordenskjolds gate 9, 4612  Kristiansand  Agder)

Workshopen som starter med lunsj er gratis og åpen for alle interesserte.

Vi ønsker å samle deltakere fra offshoreindustrien, olje og gass, fornybar energi, akvakultur, maritim sektor og andre relevante områder. Sammen vil vi utforske muligheter for å forlenge levetiden til offshoreanlegg, fremme bærekraft og drive innovasjon.

Agenda:

  1. Welcome and Introduction
  2. Overview of the SFI EAL Project
  3. Challenges in Developing Biodegradable Lubricants and Hydraulic Fluids
  4. Recycling Strategies for Used Lubricants
  5. Group Discussions and Brainstorming Sessions
  6. Networking and Collaboration Opportunities

For å delta, vennligst registrer deg under.