14
May

14 May | 14:00 - 15:00 | Webinar | Open for all

Vi ønsker å invitere deg til online pitch-arrangement der vi presenterer vårt forslag til “Centre for Research-based Innovations for Life Extension of Offshore Assets” (SFI LEO).

 Dette banebrytende initiativet er ledet av kystforskningspartnerne:

  • Universitetet i Agder (Mechatronics)
  • Universitetet i Stavanger (CIAM og OTICS)
  • NTNU Ålesund
  • NORCE Norwegian Research Centre

Dato: 14. mai 2024 Tid: 14:00 – 15:00, Sted: Digitalt (Teams-møte)

Vi ønsker å samle deltakere fra offshoreindustrien, olje og gass, fornybar energi, akvakultur, maritim sektor og andre relevante områder. Sammen vil vi utforske muligheter for å forlenge levetiden til offshoreanlegg, fremme bærekraft og drive innovasjon.

Alle interesserte er velkommen til å delta.

Se en kort presentasjon av SFI-LEO her.

For mer informasjon om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kan du også besøke denne lenken»

Vi ser frem til å møte deg og forme fremtidens offshoreindustri sammen! For å delta, vennligst registrer deg under.