17
Mar

17 March | 12:00 - 13:00 | Webinar | Open for all

GCE NODE og SFI Offshore Mechatronics inviterer til å lære mer om hvordan bedrifter kan lykkes med å bevege seg videre fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller.

Arrangementet er en del av arbeidet SFI Offshore Mechatronics gjør for å gjøre forskningen fra prosjektet kjent, både blant prosjektmedlemmene og ellers.

Bruk av digital teknologi kan muliggjøre en transformasjon fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller til mer tjeneste- og ytelsesorienterte forretningsmodeller. Tor Helge Aas vil først forklare hva som kjennetegner denne typen komplekse forretningsmodellinnovasjoner, og så diskutere hvordan virksomheter må endre interne virksomhetsprosesser, samt deres organisasjonsstruktur og -kultur for å lykkes med overgangen. Deretter vil Marius Kristiansen presentere foreløpige resultater fra en pågående studie som søker å avdekke hvordan aktører i tradisjonell industri kan oppnå legitimitet i sine økosystemer når de lanserer nye tjenesteorienterte forretningsmodeller og smarte tjenester.

Tor Helge Aas er professor på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og forsker I ved NORCE Norwegian Research Centre AS. Han har en doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og forsker på innovasjonsledelse, med et spesielt fokus på de organisatoriske effektene av innovasjon, innovasjonsprosesser og -kapabiliteter, innovasjonssamarbeid og styring av innovasjonsaktiviteter. Marius Trandheim Kristiansen er stipendiat ved Universitetet i Agder, og han arbeider med oppgaven “Digital Technologies enabling Business Model Innovation in Manufacturing” som en del av arbeidspakke 7 i SFI Offshore Mechatronics.

 

Program

12:00
Velkommen

12:05 
Hva kjennetegner transformasjon fra tradisjonelle produktorienterte forretningsmodeller til mer tjeneste- og ytelsesorienterte forretningsmodeller?
Hvordan må virksomheter endre interne virksomhetsprosesser, samt deres organisasjonsstruktur og -kultur for å lykkes med overgangen?
Presenteres av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder , Professor Tor Helge Aas

Presentasjon for nedlasting

12:25
Hvordan kan aktører i tradisjonell industri oppnå legitimitet i sine økosystemer når de lanserer nye tjenesteorienterte forretningsmodeller og smarte tjenester?
Presenteres av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder , PhD Stipendiat, Marius Trandheim Kristiansen

Presentasjon for nedlasting

12:45
Spørsmål og diskusjon

13:00
Avslutning