14
Jan

14 January | 09:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Sikkerhetsutfordringer på vei mot fremtidens industri.

Industrial Internet, Internet of Things, Industri 4.0. Begrepene er mange men de omhandler samme tema. Digitalisering av Industrien. Norsk Industri har introdusert ”Industri Futurum” som det norske begrepet for denne utviklingen.

Nytt utstyr åpner muligheter til å kontrollere prosesser digitalt. Store datamengder gir anledning til å være i forkant på vedlikehold og utføre og overvåke prosesser uten fysisk tilstedeværelse. Implementering av digitale løsninger i industrien introduserer en rekke nye  og ukjente sikkerhetsmessige utfordringer. Da er det viktig at tilfredsstillende sikkerhet bygges inn for å sikre effektive løsninger videreutvikling og virksomheters integritet.

I denne workshopen vil vi presentere noen utfordringer fra industriens side, gode forslag for å realisere potensialet ved automatisering, samt det siste fra produktutvikling og forskning. Ved å dele kunnskap og erfaring kan vi ruste oss bedre mot fremtidens sikkerhetsutfordringer i industrien.

Gratis for medlemmer av Future Robotics – GCE NODE – NCE Eyde – Digin – Sinpro -STN & Lister Alliance

Andre kr. 500,- pr. deltaker.

Program


Register