16
Oct

16 October | 09:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Hvordan kan de store aktørene innen samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering samarbeide for å utvikle nye løsninger basert på bruk av kunstig intelligens og annen ny teknologi?

Store endringer i klima har skapt mange nye utfordringer i samfunnet. Ekstremvær skaper flom, ras, tørke. Hvor kan vi bruke teknologi til å forutse bedre hva som kan skje og teknologi til å møte disse utfordringene? Dette setter vi fokus på under årets Sikkerhetskonferanse.

Samfunnssikkerhetsministeren kommer, og vil fortelle hvordan regjeringen ser på disse utfordringene. Vi hører hva forskere sier, hvilke utfordringer har de som skal løse dette og hvilke muligheter ser vi innen bruk av ny teknologi for å løse dette. Ikke minst er IT Sikkerhet utrolig viktig i denne sammenheng.

Kom på konferansen. Her kan du lære mye og ikke minst skaffe deg nye forretningsmuligheter.

Les mer om Sikkerhetskonferansen


Register