18
Oct

18 October | 11:00 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

KUNNSKAP SOM GJØR HVERDAGEN SIKRERE

Årets Sikkerhetskonferanse byr på en rekke eksperter innen IT-sikkerhet. 

Digin setter fokus på IT sikkerhet. ”Alt” havner snart i skyen.
Men hva betyr dette for din bedrift og deg personlig når vi snakker IT sikkerhet og personvern?
Vi har samlet en gruppe eksperter innen området som setter fokus på mulighetene og utfordringene som kommer med digitaliseringen.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge kommer for å snakke om

Internet of Things og utfordringer og konsekvenser rundt dette, i tillegg får du også høre: 

 

Kjell Beisland, leder Enterprise Content Management (ECM), Capgemini Norge

– Fokus på Watson teknologi

På Sikkerhetskonferansen får du høre om hvordan Watson kan være med på å revolusjonere menneskers måte å jobbe på, f.eks. innenfor servicenæringen, bank/forsikring, helsesektoren.

 

Arne Røed, senior rådgiver Næringslivets sikkerhetsråd

– Mørketallsundersøkelsen 2016

Mørketallsundersøkelsen 2016 ble offentliggjort 21. September. Den er enestående i Norge og er et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser, samt bevissthet omkring informasjonssikring og omfanget av sikringstiltak i norske virksomheter. Her vil du få presenterte hovedfunnene i undersøkelsen. Blant annet blir bare 9% av IT angrep anmeldt.

Nils Johan Brede, Adm. dir. Watchcom Security Group

– Mulighetene og truslene i det digitale skiftet

Økende risiko for kompromittering, utpressing og utnytting av selskaper og ansatte som ikke tar informasjonssikkerhet på alvor.
Personvernlovgivning som stiller helt nye krav til rutiner og dokumentasjon for norske virksomheter.
Mennesket er alltid det svakeste leddet i alle organisasjoner: Hvordan kan du få dine ansatte til å bli din første og beste forsvarsrekke i kampen mot de cyber-kriminelle?
Hvilke muligheter ligger det for din organisasjon ved å være i forkant av det digitale skiftet?

 

Arnt Aske, GCE Node

– Utfordringer og muligheter for NODE-bedrifter

Den økende digitaliseringen og sikkerhetskravene dette stiller er en stor utfordring for bedrifter.

Arnt Aske fra GCE Node vil fortelle om både hvilke utfordringer og muligheter NODE ser hos sine medlemsbedrifter, og hva NODE gjør for å møte disse.

 

Frank Wehus, Administrerende direktør i Firstline

–  Med store mengder data kommer store muligheter.

Firstline arbeider med løsninger for å analysere data «skapt» av det vi kjenner som Internett of Things.

I Firstline sin tilnærmingen arbeides det ikke med en tradisjonell «top down» analyse, men med et fokus på «bottom & top» og hvordan det kan implementeres konkrete løsninger som gir gevinst i produksjon og synlighet i alle ledd etter et lean prinsipp. Samtidig utfordrer Firstline sikkerhetsaspektet i de nye løsningene.

 

Veronica Jarnskjold Buer, Datatilsynet

– Den nye personvernforordningen

Som del av et internasjonalt samarbeid med 25 deltakende tilsynsmyndigheter har Datatilsynet sjekket personverninformasjonen i seks hjemmetestprodukter, som blant annet blodtrykk- og blodsukkermålere, koblet opp mot smarttelefon. Den nye personvernforordningen trer i kraft i Mai 2018. stiller krav til sikker utvikling av app-er, produkter og løsninger. Det er nytt at kravene også omfatter leverandører og utviklere i tillegg til behandlingsansvarlige.

Når: 18. Oktober kl. 11.00 – 16.00
Hvor: CoWorx, Markensgate 8, Kristiansand
Pris: 750 kr Digin-medlem / 1500 kr ikke medlem
Pris er eksl. 25% mva

Register