15
Sep

15 September | 08:30 | Aalborg (DK) | Open for all

Skagerak Business Summit 2016 arrangeres i Aalborg av BusinessBroen, handelsrådene i Nord-Jylland, den norske ambassaden i København og den danske ambassaden i Oslo.

Konferansen samler danske og norske bedrifter med fokus på utvikling i de maritime næringene i Danmark og i Norge, herunder offshore wind.

Fornybar energi og særlig offshore wind i Danmark er i rivende utvikling. Mens verdien av eksport innen fornybar energiteknologi i Norge var åtte milliarder kroner i 2015, var den for Danmarks del hele 54 milliarder kroner.

I den danske regjerings «Energi Strategy 2050» er det en målsetting at Danmark skal være fullstendig uavhengig av fossil energi i framtiden. Vindenergi vil bli viktig for å nå dette målet. Danske styresmakter prioriterer å legge til rette for denne næringen med gode og stabile rammer, samt en offensiv markedsføring internasjonalt.

Forsyningskjeden i vindbransjen generelt – og i Danmark spesielt – er svært integrert. Det kan bety at det er vanskelig for norske bedrifter å nå fram som leverandører alene – uten nettverk og allianser. Leverandørklyngene i Danmark utgjør over 500 selskap som dekker de ulike leddene av vindkraftproduksjon.

Dansk offshore vind står nå foran en prosess med effektivisering og kostnadsreduksjoner. Særlig potensial for kostnadsreduksjoner er det i «non-turbine»-deler av offshore-installasjonene. Her har ikke dansk industri nødvendigvis noe fortrinn, og det åpner opp for gode muligheter for norsk industri – med erfaring fra ulike deler av offshore-installasjoner.

I Danmark skal det de nærmeste årene bygges ut 400 MW på havvindmølleparken Horns Rev og 600 MW på havvindmølleparken Kriegers Flak. Inklusiv den tyske og svenske delen av Kriegers Flak, regner man med at det totalt vil kunne bli plassert opp til 1600 MW havmøller på hele Kriegers Flak-området.

Målet med konferansen i Aalborg er å skapa en god møteplass for nye partnerskap. Milliardinvesteringer i vedvarende energi i Norge som i Danmark, byr på fremdragende muligheter for et utvidet samarbeid på både kompetanse- og underleverandørsiden.

Norske bedrifter som deltar får dekket deltakergebyret, men må selv dekke kostnader til transport og overnatting.

Blant foredragsholderne er blant annet Hans A. Pedersen, Head of Renewables i OffshoreEnergy.dk og Henrik Stiesdal, tidligere CTO i Siemens Wind Power.

Programmet for konferansen legger til rette for nettverksbygging, slik at det er gode muligheter for å møte nye samarbeidspartnere.

Her finner du mer informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettest til BusinessAalborg ved Mette Højris Gregersen (mhgr@aalborg.dk), Anne-Liv Eriksen ved Innovasjon Norges kontor i København (Anne-Liv.Eriksen@innovasjonnorge.no) eller Danmarks ambassade i Oslo (oslamb@um.dk).