13
Jun

13 June | 12:00 - 15:30 | Arendal | Open for all

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?

Målgruppe: Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester og produksjonsprosesser.

Sted: Eureka Kompetanse

 SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter.

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse. Fagrådgivere fra Forskningsrådet er tilgjengelige for individuelle samtaler.

Forberedelser til samtaler

Prosjektkanvas er Forskningsrådets verktøy for å ta deg fra idé til FoU-prosjekt. Du kan bruke Prosjektkanvas til å utvikle og forbedre prosjektidéen. Den er godt egnet for dialog med aktører som er involvert i prosjektet, og til å diskutere prosjektidéen med Forskningsrådets veiledere.

Les mer om Prosjektkanvas og last ned maler.

Oversikt over alle SkatteFUNN-kursene

SkatteFUNN-kursene arrangeres over hele landet fra april til juni. Se oversikten over alle vårens SkatteFUNN-kurs.

Kontaktperson

Tor Borgar Hansen


Register