22
Mar

22 March | 09:00 - 15:30 | Kristiansand | Open for all

Velkommen til SkatteFUNN Åpen dag i hele landet!

Forskningsrådet inviterer til SkatteFUNN åpen dag i perioden 8. – 30. mars, sammen med regionale innovasjonsaktører. Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte? Kom til Åpen dag for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen. Du kan også snakke med rådgivere. Velkommen!

Program

Kl. 08.30 – 09.00  Registrering og kaffe/te og mingling
Kl. 09.00 – 10.00 Velkommen v/ Siren M. Neset, Forskningsrådets regionansvarlig i Agder.

–         Hva er SkatteFUNN v/Oddvar Grim, SkatteFUNN/Forskningsrådet.

–         Revisors kvarter v/ Kenneth Skeie, revisor fra Ernst & Young.

Kl. 10.00 – 11.00 Bedrifters erfaringer med SkatteFUNN-ordningen
Kl. 11.00 – 11.30 Mulighet for speed-dating
Kl. 11.30 – 12.30 Minglelunsj og speed-dating
Kl. 12.30 – 15.30 Kick-Off Forskningsmobilisering Agder v/ Tone Haraldsen, Aust-Agder fylkeskommune.

Forskningsmobilisering er et samarbeidsprosjekt mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene i Agder. Det har en årlig ramme på 8,1 millioner kroner.  Hovedformålet er å mobilisere til forskningsbasert innovasjon i bedrifter. På Kick-Off samlingen vil du få vite mer om prosjektets fokus og virkemidler.

Prosjektet inngår i programmet FORREGION og etterfølger VRI Agder, som ble avsluttet i 2016.

Mer informasjon: gå til www.skattefunn.no


Register