11
May

11 May | 09:30 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

Planlegger du å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har du en idé om hvordan din bedrift kan produsere på en smartere måte?


SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som utvikler nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser.

Åpen dag arrangeres over hele landet. Åpen dag Kristiansand og Arendal er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

På Åpen dag får du:
• en kort innføring i hvilke muligheter du har for økonomisk støtte gjennom SkatteFUNN
• tips til hvordan utforme en god søknad for å få godkjent prosjektet ditt
• erfaringsdeling: en bedrift forteller om sine erfaringer med SkatteFUNN, og en revisor gir gode råd
• mulighet til å snakke med rådgivere fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Kl. 09.30 – 10.00 Registrering

Kl. 10.00 – 10.10  Velkommen v/Siren M. Neset, Forskningsrådet

Kl. 10.10 – 11.00   SkatteFUNN-ordningen v/Oddvar Grim og Martine H. Svanevik, SkatteFUNN-sekretariatet,                                                             Forskningsrådet

Kl. 11.00 – 11.45    Erfaringer:

En bedrifts erfaringer med bruk av SkatteFUNN v/ lokal bedrift

En revisors betraktninger når det gjelder SkatteFUNN v/Ernst & Young AS

Kl. 11.45 – 12.00   Spørsmål i plenum

Kl. 12.00 – 12.30   Lunsj

Kl. 12.30 – 14.00   Individuell rådgivning

PROGRAM og PÅMELDING 11. MAI i KRISTIANSAND!                

STED:   Bystyresalen (2.etg.) Rådhusgata 28, Kristiansand

Arrangementene er gratis. Det er begrenset plass, så meld deg på i dag!


Register