06
Dec

06 December - 07 December | 09:00 - 15:30 | Kongsberg | Open for all

Konkurransedyktig industri gjennom smart produksjon

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener. Olje- og gassindustrien har vært en bærebjelke for norsk industri, men opplever nå krevende tider som følge av fall i oljeprisen og investeringsreduksjoner. Også shipping merker tøffere tider. Hva så med fastlandsindustrien som Norge også har lange tradisjoner med? Tiden er inne nå for at vi sammen sikrer at Norge etablerer en innovativ og smart produksjon som gjør oss konkurransedyktig i både eksisterende og helt nye produkter.

Dette krever omstillingsevne og smarte løsninger og vi må være villig til å lære av hverandre. Automatisering og menneskelig samhandling blir enda mer viktig for morgendagens vinnerbedrifter. Alt som kan automatiseres må automatiseres! Fordelene ved smart produksjon er mange. Man kan utnytte råvarene bedre, bruke mindre energi, samtidig som kundens kvalitetskrav blir tilfredsstilt. I tillegg vil produktiviteten og produksjonsraten øke, og man kan sikre rask omstillingsevne. Man oppnår også økt sikkerhet på arbeidsplassen. Dette sammen med flere særnorske fordeler kan gi oss økt konkurransekraft.

BEDRIFTSBESØK TIL KONGSBERG MARITIME, GKN AEROSPACE OG KONGSBERG TEROTECH

VIKTIG OM BEDRIFTSBESØK:
PÅMELDINGSFRIST FOR BEDRIFTSBESØK ER TIRSDAG 22. NOVEMBER.
DET VIL IKKE VÆRE MULIG Å MELDE SEG PÅ BEDRIFTSBESØK ETTER DENNE DATO.
Se også egne retningslinjer under “praktisk informasjon” lenger ned på siden.

Program


Register