21
Nov

21 November | 10:00 | Oslo | Open for all

Hvordan posisjonere små og mellomstore bedrifter for industriell vekst tilknyttet havvind?

Norsk Industri jobber aktivt for å samle norske bedrifter rundt et initiativ for fornybar energi til havs. Som et naturlig element i dette viktige arbeidet, er det viktig å se på hvordan norske små og mellomstore bedrifter kan komme i inngrep med denne nye industrien som formes raskt, internasjonalt og i nasjonale farvann.

Les mer:
• Vi er i gang med “Fornybar energi til havs”-initiativet!
• Oppdatering fra Fornybar Energi til Havs-initiativet

I den anledning vil Norsk Industri med sine samarbeidspartnere Norsk Rederiforbund, GCE NODE, NORWEP og Energy Valley invitere til idémyldring på problemstillingen: Hvordan sikre lokal forretningsutvikling for norske SMBer gjennom havvind, innen:

1. tilvirkning og produksjon
2. sammenstilling og installasjon
3. service og ettermarked

Idémyldringen (vi kaller dette et SMB Hackaton) tilrettelegges av Aker Solutions, og inkluderer representanter fra ulike kundegrupper som mentorer for deltagerne.

Dette blir en unik mulighet for å være med å forme fremtidige virkemidler og sikre din bedrift forretningsmuligheter gjennom å forstå store selskapene som vil holde hovedkontrakter på utvikling av prosjekter for flytende og bunnfast hav-vind.

Tid: 21. november kl. 10.00-18.00 (+ middag)
Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstua (Oslo)

Deltakerne vil bli plassert i en gruppe med en utvalgt mentor, og vi veksler mellom plenumssesjoner og gruppearbeid. Vi trenger kreativitet og mangfold og håper å få et utvalg av norske bedrifter som kan finne gode spørsmål og forslag til løsninger. Dette vil gi viktig informasjon til arbeidsutvalget som skal anbefale strategi og handlingsplaner for en egnet næringspolitikk og gi innspill til virkemidler for SMB’er som vil satse på «Fornybar Energi til Havs».

Vi lover en lærerik og morsom dag på Majorstua.

Påmelding
Send e-post til Mikkel Heien Bjonge i Norsk Industri. Da vil du få en bekreftelse med link til påmeldingsskjema.

OBS: Det er begrenset antall plasser på arrangementet. så her er det førstemann til mølla, med siste frist fredag 15. november!