13
Feb

13 February | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Forskingsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordninga og Offentlig sektor-ph.d.-ordninga bidra til å auke innovasjonsevna, forskingsinnsatsen og den langsiktige kompetansebygginga i privat næringsliv og offentleg sektor gjennom rekruttering av doktorgradskandidatar.

Ordninga skal også bidra til tettare samspel mellom privat næringsliv og offentleg sektor og forskingsorganisasjonar, noko som er viktig for å styrkje kunnskapsoverføringa frå forskinga til samfunnet.

Hvor: NTNU Gjøvik og digitalt
Passer for: Offentleg sektor, privat næringsliv og gradsgivande universitet og høgskular
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 11. februar kl. 18.00KONTAKTPERSONER FORSKNINGSRÅDET

Elisabeth Frydenlund

Nyskaping og regional utvikling: efr@forskningsradet.no

Inna Okonesnikova

Transport og maritim: iok@forskningsradet.no


Register