24
Jan

24 January | 13:00 - 14:00 | Webinar | Open for all

I dette webinaret går vi gjennom hva dere kan søke på innenfor petroleum i de to utlysningene:

Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.

Utlysningene retter seg mot næringslivet og offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.  Søkerwebinaret er relevant for prosjektledere og/eller administrativt ansatte.

Her vil du finne mer informasjon om temaet i utlysningene:

På webinaret går vi gjennom:

  • målet for utlysningen og sentrale prioriteringer for temaet petroleum
  • vurderingskriterier  og maler
  • prosjekteksempler
  • spørsmål og svar

Se også disse webinarene

Skal du søke eller bidra på en søknad om innovasjonsmidler i 2022 bør du også få med deg disse to webinarene:

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson (Innovasjonsprosjekt i næringslivet)

Kimberly C. Mayes

Kontaktperson (Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet)

Øyvind Veddeng Salvesen


Register