20
Jan

20 January | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

I dette webinaret går vi gjennom hele prosessen – fra opprettelse og utfylling av søknadsskjema og prosjektbeskrivelse, til vedtaket er gjort.

Dette er en praktisk sesjon hvor vi ser på hva som er viktig å ha med i søknaden, obligatoriske vedlegg, budsjetter og statsstøtteregelverk og vi vil gi nyttige tips. Dere kan stille spørsmål underveis i webinaret.

Bærekraft som tildelingskriterie

Det er en stor fordel om dere har sett Søkerwebinar for bedrifter: Bærekraft som tildelingskriterie i forkant, for det vil ikke bli anledning til å drøfte kriteriene for bærekraft i denne sesjonen. Søkerwebinaret holdes den 11. januar og det vil bli lagt ut opptak i etterkant.

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Mona Skaaraas

  • Bedriftenes innovasjonsarena

Register