25
Jan

25 January | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner til temaet Teknologikonvergens i utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2022. I dette webinaret går vi gjennom hva du kan søke på innenfor temaet.

Her finner du mer informasjon om temaet i utlysningen.

Utlysningen retter seg mot næringsliv som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. Søkerwebinaret er relevant for prosjektledere og/eller administrativt ansatte.

På webinaret går vi gjennom:

  • målet for utlysningen
  • vurderingskriterier
  • prosjekteksempler
  • spørsmål og svar

Se også disse webinarene

Skal du søke eller bidra på en søknad om innovasjonsmidler i 2022 bør du også få med deg disse to webinarene:

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Aase Marie Hundere

  • Spesialrådgiver
  • Åpen forskerare

Register