25
Jan

25 January | 13:00 - 14:00 | Webinar | Open for all

I dette webinaret vil vi gå gjennom hva dere kan søke på innenfor temaet Maritim i 2022.

Forskningsrådet lyser ut midler til maritim sektor i 2022 gjennom flere utlysninger:

Utlysningen Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv retter seg mot forskningsmiljøer som samarbeider med bedrifter i maritim næring.

Utlysningene Innovasjonsprosjekt i næringslivet og Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet retter seg mot næringslivet og offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.

Søkerwebinaret er relevant for prosjektledere og administrativt ansatte.

Her vil du finne mer om temaet Maritim i utlysningene:

På webinaret går vi gjennom:

  • målet for utlysningen og sentrale prioriteringer for temaet maritim
  • søknadsskjema, prosjektbeskrivelse og maler
  • vurderingskriterier
  • spørsmål og svar

Se også disse webinarene

Skal du søke eller bidra på en søknad om innovasjonsmidler i 2022 bør du også få med deg disse to webinarene:

Søkerwebinarer for bedrifter innen spesifikke næringer og temaer

I januar kan du også delta på webinarer for spesifikke næringer eller temaområder i utlysningene. Alle webinarene blir tilgjengelige som opptak i etterkant.

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Kontaktperson

Sigurd Falch


Register