28
May

28 May | 13:00 - 14:00 | webinar | Open for all

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet er å få gode løsninger raskere ut i markedet. Velkommen til søkerwebinar om Pilot-E utlysningen 2021.

PILOT-E lyser ut tre temaer for 2021:

1 – Utslippsfri maritim nærskipsfart

2 – Hydrogen – utvikling mot mulige knutepunkt

3 – Et energisystem for omstilling


Program

• Hva er Pilot-E

• Eksempler på prosjekter og resultater

• Årets utlysning

• Søknadsprosess- og behandling

• Vurderingskriterier

• Tips til søknad

• Spørsmål og svar

Kontaktperson: Gry Kolbjørnsen Langbakk, gry.langbakk@innovasjonnorge.no

Ytterligere informasjon finner du her.


Register