17
Feb

17 February | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

DNB, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og GCE NODE inviterer til Sørlandets Energikonferanse 2022 i en forkortet og digital utgave.

Sørlandets Olje- og Energikonferanse har endret navn til Sørlandets Energikonferanse. Vi ser at Norges og verdens energimiks er i endring. Økte klimaambisjoner blir stadig mer tydelig, både i Norge og internasjonalt. Tidligere har vi gjerne sett de ulike energikildene separat, men nå ses disse mer i sammenheng, og dette er bakgrunnen for at vi har besluttet å endre navnet på konferansen.

Vi hadde planlagt for en heldagskonferanse i Kilden Teater og Konserthus. Sett i lys av de restriksjonene som fortsatt gjelder, så ser vi dessverre ikke at vi kan gjennomføre konferansen på den måten vi ønsker. Vi har derfor besluttet at vi også i år lager en digital sending. Vi håper at det i 2023 ligger til rette for at vi igjen kan samles en hel dag på Sørlandets Energikonferanse.

I år velger vi en forkortet og digital utgave torsdag 17. februar.

Program:  Markedsoppdatering fra Senior Oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen.

Her kan du se opptak av konferansen