spillvarme

24
Oct

24 October | 08:30 - 14:00 | Kristiansand | Open for all

GCE NODE i samarbeid med Eyde-klyngen inviterer med dette til en kompetanseløftsamling/miniseminar.

Temaet for dette miniseminaret er bruk av industrivarmepumper og termisk lagring for å utnytte spillvarmen fra prosessindustrien og fra fremtidig H2- produksjon. Mulighetene ved å utnytte spillvarmen i kombinasjon med solenergi og andre spennende termiske/geotermiske lager-løsninger vil bli diskutert.

Vi ønsker med dette temaet å informere industrien på Sørlandet om de tekniske mulighetene som finnes og potensialet for frigjøring/lagring av energi fra sidestrømmer og spillvarme.

Dette arrangementet vil være aktuelt for representanter fra:

  • Prosess-/metallurgisk- industri.
  • Kraftforedlende industrien i regionen.
  • Leverandørindustrien.
  • Akvakultur.
  • Olje og gass.
  • Rådgivende ingeniører
  • Fornybar energi
  • Forskningsinstitutter
  • Hydrogenproduksjon
  • Personer opptatt av sirkulærøkonomi, gjenbruk og Industriell symbiose

Program

Tid
09:00 Velkommen og introduksjon Christian von der Ohe | Leder FoUI | GCE NODE
09:10 Varmepumpemarkedet i NORGE – Hva er potensialet for industrivarmepumper? Rolf Iver Mytting Hagemoen | Daglig Leder | Norsk Varmepumpeforening
09:30 Damp-produserende varmepumper for prosessindustrien som utnytter lav temperatur spillvarme. Michael Bantle | CTO | ANEO
09:50 Kaffepause
10:10 Industrielle høytemperaturvarmepumper – opp til 200°C. Arne Høeg | CEO | Enerin
10:30 Decarbonize industrial heat supply Trond Bjerkan | Senior Manager | Heaten AS
10:50 Kaffepause
11:10 Tegwell – Termoelektrisitet – et alternativ til strømproduksjon fra spillvarme. Tomas Finnøy | Director | Tegwell
11:30 Forskning og utvikling på høytemperatur varmepumper med naturlige kuldemedier Christian Schlemminger | Forsker | SINTEF Energi
12:00 Lunsj
12:45 Utnyttelse av overskuddsenergi er det største energieffektiviseringstiltaket for industrien Marit Sandbakk | Seniorrådgiver | Enova
13:05 Geotermos for lagring av varmeenergi i bakken – erfaringer Xylem Emmaboda | Ellen Nordgård-Hansen | Senior Forsker | NORCE
13:25 FME HighEff |Energieffektivisering i industrien og overskuddsvarme som ressurs Håkon Selvnes | Forsker | SINTEF Energi
13:50 Avslutning/Oppsummering Stine Skagestad | Prosjektleder Sirkulæromstilling  | Eyde-Cluster

 

Sted: Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Gratis for ansatte i GCE NODE og Eyde Klyngen, andre deltakere kr. 800,-