spillvarme

24
Oct

24 October | 08:30 - 14:00 | Kristiansand | Members only

GCE NODE i samarbeid med Eyde-klyngen inviterer med dette til en kompetanseløftsamling/miniseminar.

Temaet for dette miniseminaret er bruk av industrivarmepumper og termisk lagring for å utnytte spillvarmen fra prosessindustrien og fra fremtidig H2- produksjon. Mulighetene ved å utnytte spillvarmen i kombinasjon med solenergi og andre spennende termiske/geotermiske lager-løsninger vil bli diskutert.

Vi ønsker med dette temaet å informere industrien på Sørlandet om de tekniske mulighetene som finnes og potensialet for frigjøring/lagring av energi fra sidestrømmer og spillvarme.

Dette arrangementet vil være aktuelt for representanter fra:

  • Prosess-/metallurgisk- industri.
  • Kraftforedlende industrien i regionen.
  • Leverandørindustrien.
  • Akvakultur.
  • Olje og gass.
  • Rådgivende ingeniører
  • Fornybar energi
  • Forskningsinstitutter
  • Hydrogenproduksjon
  • Personer opptatt av sirkulærøkonomi, gjenbruk og Industriell symbiose

Tentativt program

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen og introduksjon | Christian von der Ohe | RD&I Manager | GCE NODE

09:10 Varmepumpemarkedet i NORGE – Hva er potensialet for industrivarmepumper? Rolf Iver Mytting Hagemoen Daglig leder | Norsk Varmepumpeforening

09:30 Damp-produserende varmepumper for prosessindustrien som utnytter lav temeratur spillvarme | Michael Bantle | CTO | ANEO

09:50 Kaffepause

10:10 Industrielle høytemperaturvarmepumper – opp til 200°C | Arne Høeg | CEO | Enerin

10:30 TBA | Heaten AS

10:50 TBA | Kyoto Group AS

11:10 TBA | Hege Jortveit | Å Energi AS

11:30 Forskning og utvikling på høytemperatur varmepumper med naturlige kuldemedier| Christian Schlemminger | Forsker | SINTEF Energi

12:00 Lunsj

12:45 Utnyttelse av overskuddsenergi er det største energieffektiviseringstiltaket for industrien | Marit Sandbakk | Seniorrådgiver | Enova

13:05 Geotermos for lagring av varmeenergi i bakken – erfaringer Xylem Emmaboda | Ellen Nordgård-Hansen | Senior Forsker | NORCE |TBC

13:25  FME highEff |Energieffektivisering i industrien og overskuddsvarme som ressurs | Håkon Selvnes | Forsker | SINTEF Energi

13:50 Avslutning/Oppsummering | Stine Skagestad | Prosjektleder Sirkulær Omstilling | Eyde-Cluster

14:00 Slutt


Sted: Noroff Skolesenter, Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand

Gratis for ansatte i GCE NODE og Eyde Klyngen, andre deltakere kr. 800,-