01
Mar

01 March | 10:00 - 11:30 | Webinar | Open for all

Norske leveransemodeller for havvind: Presentasjon av resultater fra avsluttede arbeidsgrupper og råd til leverandørindustrien.

Det arbeides intenst for at for at norske leverandørbedrifter skal kunne ta en større del av havvindmarkedet, både i Nordsjøen og globalt. Webinaret gir deg resultatene og rapportene fra en større kartlegging av norsk leverandørindustri til havvind.

Med basis i funnene i rapportene vil det bli gitt gode råd til leverandørbedrifter som ønsker å satse på havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru innleder møtet, prosjektleder Elly Bjerknes forteller om prosjektet og gruppeledere presenterer resultater fra arbeidet.

Olje- og energidepartementet er medarrangør og finansierer dette Norsk Industri-prosjektet.

Du møter:

  • Olje- og energiminister Tina Bru
  • Elly Bjerknes, prosjektleder, Norsk Industri
  • Helle Hundseid, Siemens Gamesa Renewable Energy (TP-Products)
  • Johan Gutzkow, Fred. Olsen Windcarrier
  • Arvid Nesse, Norwegian Offshore Wind Cluster
  • Niklas Eric Indrevær, Aker Solutions
  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Register