12
Jan

12 January | | Grimstad og Kristiansand | Open for all

Det finnes mange tilbud ved UiA som kan være av interesse hvis du ønsker kompetanseheving i forbindelse med omstilling.

Fortløpende opptak fra 5. desember.

Ytterligere informasjon og om til disse studietilbudene/kursene hos UiA finner du her

  • Spesielle tilbud for personer under omstilling
  • Etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
  • Enkeltemner
  • Ledige studieplasser på ordinære studietilbud

UiA ønsker å få oversikt over utdanningsbehovet til enkeltpersoner og bedrifter i omstilling. Innspill kan sendes til Alf Holmelid.


Register