12
Sep

12 September - 13 September | | Kristiansand | Open for all

Konferanse i Kristiansand om fremtidsmulighetene i subsea-markedet.

Offshore-bransjen har vært gjennom en tøff periode med lave oljepriser og en dramatisk reduksjon i både nye prosjekter og vedlikeholdsjobber. Det er nå tegn til at nedgangen har flatet ut gjennom mer studie- og tilbudsarbeid ute i leverandørindustrien. Både operatører og leverandører ser nå muligheter i et marked som har fokusert mye på en forbedring i konkurranseevnen. Den ekstreme fokusen på kostnadsreduksjon som bransjen har vært igjennom de siste par årene, har gitt norsk industri en vesentlig forbedring i konkurransekraft i det globale subsea-markedet.

Årets konferanse vil ha fokus på fremtidsmulighetene, både på kort sikt, men også sett i et litt lengre perspektiv. Vi har fått inn foredragsholdere fra myndigheter, oljeselskaper og leverandørindustrien som vil presentere sine vyer for fremtiden og vi håper dette kan gi grunnlag for en optimistisk holdning i bransjen til å fortsette sitt arbeide med å skape gode og effektive løsninger på et konkurransedyktig kostnadsnivå.

Årets hovedtemaer:

  • Fremtidens kontrollsystemer og “All electric”
  • Standardisering
  • Nye løsninger
  • Distribusjon
  • Feltets levetid

Les mer og meld deg på


Register