19
May

19 May | 09:00 - 10:00 | Digital meeting | Open for all

I samarbeid med Norsk Katapult inviterer GCE NODE til en serie med digitale møter der alle katapultsentrene får presentere sine tjenester.

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

24. mars – Manufacturing Technology

7. april – Ocean Innovation

21. april – Future Materials

5. mai – Digicat

19. mai – Sustainable Energy


Sustainable Energy dekker ulike ferdigstillingsnivåer, fra utvikling og testing av prototype i laboratorie-omgivelser til ferdige produkter som trenger testing i operative anlegg på land, på skip og i havrommet.  Katapult-senteret vil være formidler av kompetanse tilknyttet prototyping, testing og markedsintroduksjon.

Meld deg på for å høre hva vi kan bistå din bedrift med.


Møtene er gratis, åpne for alle interesserte og holdes på Zoom platformen.

Meld deg på her: