25
Oct

25 October - 26 October | | Port of Tyne & Gateshead/Newcastle | Open for all

We can only achieve our ambitious goals by strengthening existing partnerships. Last year’s shock to the energy markets highlighted the need for sufficient and stable energy supplies, and markets remain extremely vulnerable.

Storbritannia er forpliktet til å bli en “ren energi supermakt” innen utgangen av dette tiåret. Norge har ressurser og nye teknologier til å støtte Storbritannia i å nå sitt mål. Fremover må det utvikles økt samarbeid mellom forskere, næringsliv og myndigheter. Arrangementet vil understreke betydningen av grenseoverskridende samarbeid mellom Storbritannia og Norge, som starter med helhetstenkning og graving i industriklynger, ny teknologi og vind.

I forbindelse med Team Norway’s Energetic Future – Britain & Norway den 25. og 26 oktober i Newcastle, skal vi sammen med lokale samarbeidspartnere, arrangere aktiviteter med formål å fremme samarbeid og verdiskapning, samt ‘select and match’ mellom norske og britiske bedrifter i energisektoren.

Klikk her for konferanseprogram.

Delegatreisen og konferansen har en delegatavgift på £350 + vat per person som inkluderer:

Delegatreisen/konferansen er primært for næringslivet og det vil være en begrenset delagasjon ihht til ordinære messeturer.

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Sanne Jordan: sanne@gcenode.no / 99461063


Register