18
Jan

18 January | 11:30 - 16:30 | Grimstad | Open for all

Fra omstilling til industrivekst på Sørlandet

Teknologikonferansen Sørlandet setter relevante faglige tema i regionen på agendaen, og belyser utfordringer og muligheter.

Tema for årets konferanse: Fra omstilling til industrivekst på Sørlandet.

Åpningsinnlegget holdes av Alf Holmelid, som tar for seg «korleis løfter vi fram Sørlandet som teknologiregion?» Holmelid har bakgrunn som politiker, teknolog og industrimann. Han har jobbet 20 år i Elkem Forsking og 15 år ved UiA, som blant annet dekan og forskingsdirektør. Mange kjenner ham som politiker, med flere perioder i bystyret og formannskapet i Kristiansand – og en periode på stortinget, hvor han satt i næringskomiteen.

Konferansen skal være en relevant møteplass for all industri på Sørlandet i den situasjonen industrien er i.
Målgruppe er ledere fra industri, næringsliv, ingeniører, undervisning/studenter, forskning.

Deltakelse på konferansen koster kr. 500,- og inkluderer enkel bevertning. Studenter deltar gratis (lunsj ikke inkl.), begrenset antall plasser.

PROGRAM

DELTAKERAVGIFT:
  • Deltaker kr. 500,-
  • Deltaker med utstilling kr 2.000,-
  • Gratis deltakelse for studenter, eks. lunsj. Begrenset antall plasser for studenter
ALLE må melde seg på, også studenter!

 

PÅMELDINGSFRIST: Senest 16. januar 2017

 

MEDLEMSKAP: Medlemskap i NFA koster kr. 4.000,- pr. kalenderår for bedrift, kr. 2.000,- for undervisnings-/forskningssteder, kr. 400,-  for personlig medlem og er gratis for studenter.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom:

 

teknologikonferansen-2017


Register