22
Nov

22 November | 18:00 - 21:30 | Kristiansand | Open for all

Velkommen til en hyggelig kveld hvor vi møter mennesker som forteller hvordan de gikk ut av det faste og våget å tenke nytt med sitt eget firma.

Arrangementet er ledet av NEW Opportunities for å fremme nyskapning. Her blir vi inspirert og arrangementet er åpent for alle.

PROGRAM

kl.18.10 – kort presentasjon av NEW Opportunities ved Ingrid Liv Helling

kl. 18.15-18.40 – innledning om virkemiddelapparatet fra Innoventus Sør.

kl. 18.45-19.30 – gründerhistorier i panelet. Deltagere er Melinda Kvinlaug fra Gateway, Elin Hansen fra Girl Geeks og Silje Merethe Fossnes, kokkemester, forfatter og forlegger.

Samtalen blir ledet av Birte Runde i NEW Communication.

Mingling

kl 20.00 – Middag for de som ønsker. Betales selv ved bordet.


Register