14
Feb

14 February | | | Open for all

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis digital undervisning til følgende fagbrevkurs:

VG3 Skipsmotormekanikerfaget
Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra faget, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev i skipsmotormekanikerfaget bidrar du til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for motormenn, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport.

VG3 Matrosfaget
Vg3 matrosfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som matros. Opplæringen skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold, og lasting/lossing, og den skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport.

VG3 Boreoperatørfaget
Boreoperatørfaget er utgangspunkt for all virksomhet knyttet til petroleumsindustrien. Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er bore- og vedlikeholdsoperatør.

Benytt anledningen til å få styrket og dokumentert din kompetanse med et fagbrev. 
Kursene er gratis for deltakerne, og finansieres fra Bransjeprogrammene innen maritim næring, samt olje, gass og leverandørindustrien.


Kursoppstart vil bli februar 2023, med avslutning i november 23 med teoretisk VG3 eksamen i faget.  Det legges opp til 120 timer med undervisning.

Alle kursene forgår digitalt, og deltakerne logger seg på undervisningen en fast kurskveld pr. uke.

Dersom man ikke har muligheter for å logge seg på til undervisning når man er på jobb, vil det bli tatt opptak som legges ut i portalen.