01
Jan

01 January - 30 June | | Kristiansand | Members only

GCE NODE tilbyr nå to gode og svært aktuelle program i sin NODEs BD-lab (Business Development Lab) våren 2024, Bærekraftig Bedrift og Bærekraftsrapportering i praksis

Begge programmene handler om å gjøre bærekraftsarbeid (vesentlighetsanalyse, klimagassregnskap, rapportering, etc.) for egen bedrift, og ikke bare motta (teoretisk) undervisning om det! 

Vår prioritet er å hjelpe NODE-bedriftene til å komme i gang, og få opp farten, med praktisk bærekraftsarbeid i egen bedrift. Dette vil gi konkrete resultater som bedriften kan vise til overfor sine interessenter (eiere, kunder, etc.), og gi et godt grunnlag for å møte de nye kravene som nå kommer (fra EU og/eller kunder). Arbeid med bærekraft vil også gi konkurransefortrinn og føre til bedre omdømme. 

Jørn Furnes, administrerende direktør i Vinje Industri, sier følgende:
«Vi har deltatt både i «Bærekraftig bedrift» og «Bærekraftsrapportering i praksis» i NODEs lab. Dette fremskyndet vår kompetansebygging innen bærekraft og bærekraftsrapportering. Ved å få tilgang til eksperter og coach’er innen feltet, forstod vi raskt SDGcompass-metodikken, strukturen i standardene, og hvordan vi skulle gå fram i eget bærekraftsarbeid. Dette har vært et viktig bidrag til forståelse og gjør oss i stand til å utarbeide bedre bærekraftsrapporter i fremtiden». 

Kurstilbudet er kun for GCE NODE bedrifter.


1. Bærekraftig Bedrift

 Dette programmet er for NODE-bedrifter som ønsker å jobbe strukturert og systematisk med FNs bærekraftsmål, og finne rett tilnærming for sin bedrift (konkret og ærlig, bakenfor alle de fine ordene). 

 

 • 2 fysiske samlinger á 4 timer – tentativt kl. 12:00-16:00. 
 • Egenstudie/E-læring/teori: “Veiviser for bærekraft og digitalisering” utviklet av DigitalNorway (med innspill fra NODE).
 • 20-30 minutter forberedelsestid til hver samling.
 • Entusiastiske og flinke coach’er! 

Kurspris: Kun kr. 5 000,- pr. bedrift (innleie av coach’er, lokaler, mat og materiell), siden opplegget i hovedsak er finansiert av Innovasjon Norge. 

Fokusområder 

 • Bærekraft i praksis for deg og bedriften: Utfordringer og muligheter 
 • Hvordan digitale trender og teknologier henger sammen med bærekraft 
 • Hvordan gå fram for å kartlegge eget avtrykk, og hvordan gå løs på dokumentasjon, krav og sertifisering 
 • Hvordan bruke bærekraft som salgsargument, og samtidig unngå grønnvasking 
 • Konkurransefortrinn ved bærekraftsatsing, og muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester 

 Forkunnskaper 

 • Ingen! 

 Krav 

 • Det er bedrifter som meldes på, ikke enkeltpersoner 
 • Det skal være 3-8 deltakere fra hver bedrift (2-4 fra små bedrifter) 
 • Deltakelsen må være forankret hos bedriftens ledelse 
 • Ledelsen skal også være godt representert i teamet som deltar på samlingene 

For ytterligere informasjon og påmelding, kontakt: 

Jan Helge Viste,  janhelge@gcenode.no /+47 909 25 977