01
Jun

01 June | | | Open for all

UiA tilbyr etter- og videreutdanning i Transformasjonsledelse

Søknadsfrist: 1. juni
Oppstart: høsten 2021
Sted: Kristiansand
Studiepoeng: 10, deltidsstudie
Varighet: 1 år
Kursavgift: kr. 20 000,-

Hvordan kan virksomheten tilrettelegges for å møte fremtidens arbeidsliv? 

Digitalisering, bærekraft og internasjonal uforutsigbarhet utfordrer norske industri- og teknologibedrifter. Kurset vil gi deg innsikt i hvordan man kan tilrettelegge organisasjon og ledelse for å møte fremtidens arbeidsliv med oppdatert kunnskap om sentrale temaer for næringslivet på Agder. Kurset tar utgangspunkt i sentrale tematikker i Prosess 21 og trekker veksler på rapporter og eksperter som bidrar til prosessen.

Kurstilbudet er utviklet i tett samarbeid med med  EYDE – og NODE-klyngene, og bygger videre på erfaringer fra gjennomføring av «Eyde leder»-programmet Bærekraftig industri (2014-2017).

Tilbudet er åpent for alle interesserte, og retter seg mot ledere, avdelingsledere og sentrale fagpersoner i industri- og teknologibaserte virksomheter.

Sentrale tema er:

 • Endringsbildet
  Radikal usikkerhet, globale endringer og behovet for å re-tenke organisasjon og ledelse
 • Endrede rammebetingelser for industrien
  EU Green Deal, EU Sustainable Finance, sirkulær økonomi, geopolitikk/geoøkonomi,  Prosess 21
 • Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser
  Industri 4.0: ny teknologi og kunstig intelligens
 • Innovasjonsledelse og organisasjonslæring i omstillingsprosesser
  Nye innovasjons og organisasjonsmodeller, inkludert sirkulære forretningsmodeller og økosystem tankegang 
 • Ledelsesutfordringene i det nye arbeidslivet
  Forventinger til morgendagens arbeidsliv og morgendagens ledere

Ytterligere informasjon og søknad finner du her.