05
Sep

05 September | 09:00 - 15:00 | Grimstad | Open for all

Fakultetet for teknologi og realfag ønsker hele regionens nærings-, samfunns- og arbeidsliv velkommen til en dag sammen med oss!

Det vil bli presentasjon av alle TekReals studier, vi vil by på en god lunsj og forskergruppene vil være tilstede på stands slik at dere kan lytte, lære, spørre og bli kjent.

HVORFOR TREFFPUNKT TEKREAL?

  • SKAPE SYNLIGHET: Vi vil bidra til at all virksomhet ved fakultetet blir kjent for regionens nærings-, samfunns og arbeidsliv.
  • SKAPE DIALOG: vi vil bidra til at terskelen for samarbeid brytes ned, for at kontakter skapes og gjøres tilgjengelig. Dette skaper nettverk for fremtidige felles prosjekter på alle nivå, med fokus på studentprosjekter.
  • SKAPE ARENA FOR SAMARBEID: Vi vil bidra til at aktører i regionen og ansatte på fakultetet skal få en nyttig arena for formidling av sin virksomhet og som en investering i fremtidig samarbeid.
  • SKAPE FAST MØTEPLASS: vi ønsker at Treffpunkt TekReal skal være et fast innslag med jevne mellomrom, og en del av fakultetets strategi for formidling og samskaping.

HVA ER TREFFPUNKT TEKREAL?

  • En åpen dag for alle som er nysgjerrige på hva vi driver med.
  • Presentasjon av studier.
  • Presentasjon av gode samarbeidsprosjekter.
  • Et sted hvor ansatte er tilgjengelige for samtaler og dialog for nettverk og fremtidige samarbeid.

Ønsker dere å samarbeide med oss? Ingen problemstillinger er for store eller for små! Bruk Treffpunkt TekReal som første steg!

PÅMELDINGSFRIST: 11. AUGUST

STED: CAMPUS GRIMSTAD

Program


Register