01
Jun

01 June - 10 June | | Webinar- serie | Open for all

Gründere og ledere etterspør økt kompetanse rundt finansiering av selskaper, spesielt i forbindelse med oppstart og vekst.  8 klynger har bidratt til å utarbeide et kurs nettopp med tanke på å øke kompetansen på dette området.

Kurset er tilrettelagt for gründere, scale-ups og etablerte selskap som ønsker å innhente kapital til ny satsning eller retningsendring.  Målgruppen er selskaper som har utformet en forretningsmodell, -plan og/eller strategi.

Foreleserne som bidrar i denne serien har lang og bred erfaring innen de enkelte emnene og tilbakemelding fra tidligere kurs har vært: Gode forelesere og svært relevant innhold!

Kursserien er lagt opp som moduler, og blir arrangert via Zoom plattformen.  Du velger selv hvilke moduler du ønsker å delta på ved påmeldingen.

Påmelding og ytterligere informasjon er lagt ut på Kapitalstrategi.no.  På siden trykker du på “Svar på invitasjon” og du vil få en god beskrivelse av kurset samt et påmeldingsskjema.

Kursserien er gratis og åpen for alle interesserte


Kursbeskrivelse:

Tirsdag 1. Juni 09:00-09:45  Jakten på kapital – tips og bevisstgjøring.
På denne kick-off-samlingen  får du en overordnet introduksjon til temaet og aktørene som skal delta.

Onsdag 2. Juni 09:00-09:45  Leasing og Lån
I denne modulen får du kjennskap til ulike former for finansiering og hvordan gjøre selskapet bedre forberedt på søknadsprosessen.

Torsdag 3. juni 09:00-09:45  Egenkapital
Formålet i denne modulen er å gjøre selskaper bedre i stand til å finansiere nødvendig vekst, investeringer, refinansiering eller andre tiltak som et selskap trenger kapital til.

Torsdag 3. juni 10:00-10:45  Crowdfunding, egenkapital og lån
I denne modulen får du informasjon om mulige former for finansieringsløsninger,. Hvordan skaffe egenkapital og lån? Hva med Crowdfunding?

Fredag 4. juni 09:00-09:45  Due diligence
Er en “etterforskning”, eller gjennomgang for å bekrefte fakta i en virksomhet /et prosjekt. Gjennom due diligence får man verdifull innsikt, analyser og funn som gir kjøperne et bedre grunnlag for beslutninger.

Fredag 4 juni 10:00-10:45  Soft Funding
Brukt riktig kan virkemidlene være risikoavlastende og utløsende for at selskap skal utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester. I denne modulen lærer du mer om det.

Mandag 7.juni 09:00-09:45  IPR
Intellectual Property (IP) utgjør for de fleste bedriftene langt størstedelen av deres verdi.

Tirsdag 8. juni 09:00- 09:45 Avtaler
Formålet med denne kursmodulen er å forberede deltakerne til fremtidige kapitalinnhentinger, samt redusere risikoen for ubehagelige overraskelser.

Onsdag 9. juni  09:00-09:45  Verdsettelse og forventinger
En overordnet innføring i hovedmodellene som benyttes i verdsettelse, fordeler og ulemper med ulike modeller og noen pekere på hva som er viktig å fokusere på i en verdsettelse.

Torsdag 10. juni 09:00-09:45  Investorpitch
Vi ser nærmere på hvordan en investor pitch på en enkel måte kan skape interesse for og gi informasjon slik at investorer i raskt kan forstå prosjektet.

Torsdag 10. juni 10:00-10:45  Strategisk kommunikasjon
Hvordan det kan bruke kommunikasjon som et strategisk konkurransemiddel

Meld deg på allerede idag!


Register