23
Aug

23 August - 15 November | 09:15 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Undervisningen foregår sammen med ordinære studenter, men blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste ledighetstrygd fra NAV.

Om dette tilbudet

GründerLAB er en innovativ læringsarena, som kobler teori og praksis i spennende pedagogiske undervisningsformer. GründerLAB er en iverksetterarena, som bidrar med kompetanse, erfaring og mentoring, samtidig som det er en nettverksplattform for bærekraftige relasjoner.

Opplegget vil primært gå på dagtid som heldagssamlinger med oppstart kl. 09.15 på tirsdager fra og med 23. august 2016.

Målgruppe

Faglig dyktige og motiverte personer som er i en konjunkturbetinget omstillingsprosess. og som har interesse for idéutvikling, nyskaping og iverksettelse.

Opptakskrav: generell studiekompetanse.

Hva lærer du ?

GründerLAB er en treningsarena, som skal bidra til at egne ideer og konsepter utvikles og bedre treffer markedet og kunders behov. Som student vil du oppleve å få verdifulle innspill, som gjør salg og presentasjon av nettopp ditt konsept tilpasset og bedre. GründerLAB har fokus på hvordan du kan lykkes bedre med din idé. GründerLAB bidrar med inspirasjon, motivasjon, kompetanse og ressurser som gir studentene nøkkelen til nye muligheter og samtidig gjør gründere og etablerere til bedre iverksettere.

 Opptak – fortløpende

Varighet 1/2 år – 7,5 studiepoeng – deltid

Ytterligere info om studietilbudet finner du her

UiA’s nettside med informasjon spesielt for personer under omstilling finner du her


Register