01
Sep

01 September - 30 November | 09:00 | Kristiansand | Open for all

Norske virksomheter er i en rivende utvikling, hvor evne til omstilling og kontinuerlig forbedring er sentralt.

Om dette tilbudet

Digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) spiller en sentral rolle for virksomheters omstillingsevne og konkurransekraft. IKT er en viktig komponent og katalysator i endringsprosesser, som kan gi nye muligheter i form av nye virksomhetsstrategier, organisasjonsformer, arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Det har imidlertid vist seg utfordrende å få til gode endringsprosesser og effektiv bruk av de mulighetene som teknologien gir. Det gjelder virksomheter i privat som i offentlig sektor. Dette emnet gir deltakerne innsikt i hva digitalisering er og hvordan digitalisering kan bidra til at offentlige og private virksomheter oppnår strategiske målsetninger.

Opptakskrav – Fortløpende opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis

Oppbygging

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager innenfor et semester. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning, oppgaveløsning og veiledning.

MERK at emnet er under utvikling, og at det derfor tas forbehold om evnt. justeringer av innholdet frem til oppstart/gjennomføring. Endelig informasjon gis ved opptak/oppstart.

Det tas forbehold om et minimum antall studenter for gjennomføring høsten 2016.

Varighet 1/2 år – 10 studiepoeng – deltid

Ytterligere info om studietilbudet finner du her

UiA’s nettside med informasjon spesielt for personer under omstilling finner du her


Register