18
Aug

18 August - 16 December | 08:15 - 12:00 | Grimstad | Open for all

Undervisningen blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste ledighetstrygd fra NAV.

Softwareutvikling 2 inngår ordinært i ingeniørutdanningene (bachelor) i data og elektronikk. Deler av opplegget vil gå på dagtid sammen med disse studentene, og noe vil foregå på kveldstid.

Målgruppe

Studenter og andre som ønsker å fordype seg i programmering. Faget er spesielt godt egnet for de som ønsker å jobbe med utvikling på lavnivå, som f. eks. embedded platforms, internet of things, simuleringer og spill. Programmeringsspråket som benyttes i faget er C++.

Prosjektdelen av faget gir erfaring med prosjektplanlegging og samarbeid i gruppe. Praktiske verktøy som Git (versjonskontroll) og Jira (prosjektstyring) blir benyttet. Det blir gitt undervisning i prosjektmetodikkene Kanban og Scrum.

Nytt for i år er mulighet til å utføre prosjekt på embedded hardware. Eksempel på en slik platform er:
STM32 F7 Discovery

Opptakskrav – fortløpende opptak

Opptakskrav: Samme som for ingeniører (generell studiekompetanse og R1, R2 og FYS1 eller tilsvarende)

Anbefalte forkunnskaper
Kjennskap til grunnleggende programmeringskonsepter. Fag som dekker dette er f.eks. DAT101 Programmering grunnkurs, DAT111 Grunnkurs i C programmering, DAT113 Softwareutvikling 1 eller tilsvarende. Disse temaene blir raskt gått igjennom i starten av semesteret.

Varighet 1/2 år – 10 studiepoeng – deltid

Ytterligere info om studietilbudet finner du her

UiA’s nettside med informasjon spesielt for personer under omstilling finner du her


Register