17
Aug

17 August | 15:30 - 16:30 | Arendal | Open for all

Er universitetene og arbeidslivet flinke nok til å snakke sammen? Har fagmiljøene god nok kontakt med arbeidslivet?

Produktivitetskommisjonen konkluderer med at den samlede kunnskapskapitalen er samfunnets viktigste ressurs og grunnlag for høy produktivitet. Universitetene er en sentral leverandør av kompetanse til arbeids- og næringsliv. Samtidig peker NOKUT på at fagmiljøenes kontakt med arbeidslivet er ujevn, og gjennomgående svak. Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres med situasjonen?

  • Hvordan kan universitetene bli mer relevante for arbeidslivet, og dermed mer produktive?
  • Hvordan kan universitetene bidra til omstilling i nærings- og arbeidsliv i tiden framover?
  • Hvordan kan arbeidslivet bli flinkere til å bestille nødvendig kompetanse?

Innledere er Kjell Gunnar Salvanes, professor ved NHH og medlem av produktivitetskommisjonen, Anne-Grete Ellingsen, leder av GCE NODE, Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Møteleder er Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende.

Sted: Solsiden Brasserie, Arendal