20
Aug

20 August | 08:15 - 10:30 | Webinar | Open for all

Hold av dagen for et webinar som gir innsikt i verktøy, ressurser og rådgivning tilgjengelig for internasjonal satsing.

Møt Kathrine Myhre (Norway Health Tech), Håkon Haugli (Innovasjon Norge), Ellen Cathrine Andersen (EpiGuard), Hilde Janne Skorpen (Generalkonsul, Texas), Sveinung Fjose (Menon Economics), Otto Søberg (Eksportkreditt) med fl.

Webinaret arrangeres i regi av Norway Health Tech og Eksportkreditt.

Program

Velkommen!


Register