02
Mar

02 March | 09;45 - 13:30 | Grimstad | Open for all

Sørlandets Europakontor, Horizon South Norway og Forskningsrådet inviterer til møte om finansieringsmuligheter innen fremtidens teknologi og nye materialer i Horisont 2020 / Horisont Europa og nasjonale programmer.

Cecilie A. Mathiesen, nasjonal kontaktperson for Fremtidsteknologier (FET) hos Forskningsrådet kommer til Agder for å introdusere Future and Emerging Technologies (FET), European Innovation Council (EIC), siste FET Proactive utlysning, partnerskap og Horisont Europa, samt nasjonale utlysninger i 2020. Hun skal forklare suksesskriterier for vellykkede prosjekter, hvordan man kan skrive gode søknader, og designe konsortia for de nasjonale og internasjonale mulighetene.

I tillegg kommer Cecilie til å gi individuell veiledning til de som ønsker å diskutere en konkret prosjektidé.


Om foredragsholderen:
Cecilie A. Mathiesen (seniorrådgiver, PhD i biokjemi)  har jobbet som seniorrådgiver i Forskningsrådet siden november 2012. Hun  jobber både nasjonalt og internasjonalt innenfor mange ulike tema i Forskningsrådet, med den røde tråden er nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer, muliggjørende teknologier og Responsible Research and Innovation (RRI).

Program:

09.45 – 09.55 Velkommen v/Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor
09.55 – 12.00 Horisont 2020/Horisont Europa og nasjonale muligheter innen fremtidens teknologi og nye materialer v/Cecilie Anita Mathiesen, NCP Forskningsrådet.

1) Introduksjon av Future and Emerging Technologies (FET) og European Innovation Council (EIC)
a)Pathfinder instrumenter (actions)

2) Siste mulighet i EIC Patfinder 2020 – åpen FET Proactive utlysning

Spørsmål og svar

Kaffepause

3) Partnerskap og Horisont Europa

4) Nasjonale utlysninger 2020
a) ERA-NET – Materialer (H2020 Partnerskap)
b) Forskerprosjekter
c) Forskningsinfrastruktur
d) Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Spørsmål og svar

12.00 – 12.30 Enkel lunsj
12.30 – 13.30 Individuell veiledning på konkrete prosjektideer v/Cecilie Anita Mathiesen, NCP Forskningsrådet
Informer oss på forhånd hvis du ønsker å diskutere en konkret idé.

Sted: Møterom C4 043, UIA, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Påmelding: Send epost til – mpa@south-norway.no – innen 27. februar 2020. Oppgi informasjon om eventuelle allergier, intoleranser eller andre diettbehov.

Kontakt
Maria Paula Arenas
mpa@south-norway.no