09
Mar

09 March | 08:00 - 11:00 | Mandal | Open for all

Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet. Bedriftene i Lindesnesregionen har potensial til å ta mange titalls millioner av disse.

Nye muligheter og satsningsområder kommer stadig til, og det er krevende for bedriftene å holde seg oppdatert, selv om de tidligere har søkt og fått midler. Sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionalt forskningsfond arrangerer vi derfor en virkemiddeldag i Næringshagen.

PROGRAM:

Kl. 08.00: Frokost serveres
kl. 08.15 Velkommen v/Are Østmo. Kort presentasjon av bedriftene som er med
Kl. 08.30: Forskningsmobilisering Agder v/Tone Haraldsen presenterer prosjektet og virkemidler
Kl. 08.45: Regionalt Forskningsfond (RFF) og v/ Tone Haraldsen presenterer sine virkemidler
Kl. 09.00: Forskningsrådet v/Siren M. Neset presenterer sine virkemidler
Kl. 09.15: Innovasjon Norge v/ David Simonsen presenterer sine virkemidler

Del 2 – Individuelle samtaler: kl. 09.30 – 11.00
Etter presentasjonene vil det være mulig å få en – til – møter med de ulike virkemiddelaktørene. Fint hvis du melder fra i forkant hvis du vet hvem du ønsker samtale med. Arrangementet er gratis

Påmelding til hilde@naringshagen.no innen 1.mars