11
Apr

11 April | 08:00 - 11:00 | Arendal | Open for all

Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet og bedriftene i regionen har potensial til å sikre seg mange titalls millioner av disse.

Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til. Det er krevende for bedriftene å holde seg oppdatert, selv om de tidligere har søkt og fått midler.

Arendal Næringsforening er  med-arrangør på Virkemiddeldagen i Eureka kompetanse.

PROGRAM:

Del 1:
Kl. 8.00 Frokostservering
Kl. 8.30 Velkommen ved Arendal Næringsforening v/Morten Haakstad
Kl. 8.35 Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli
Kl. 8.50 Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen
Kl. 9.05 Forskningsrådet v/Siren M. Neset
Kl. 9.20 Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark
Kl. 9.35 Erfaringer med bruk av offentlige støtteordninger v/ lokal bedrift (tba)

Del 2:
Kl. 10.00-11.30 Individuelle møter med de ulike virkemiddelaktørene.

Gi beskjed i kommentarfeltet i påmeldingen dersom du ønsker individuelt møte med virkemiddelaktørene.

Arrangementet er gratis.

Sted: Eureka Kompetanse, inngang mot Grand Gården.


Register