10
Apr

10 April | 08:00 | Kristiansand | Open for all

Årlig tildeles det milliarder til bedrifter i Norge fra det offentlige virkemiddelapparatet og bedriftene i regionen har potensial til å sikre seg mange titalls millioner av disse.

Nye muligheter og satsingsområder kommer stadig til, og det er ikke alltid like lett å holde oversikten.

GCE NODE oppfordrer derfor bedriftene i klyngen til å delta på dette arrangementet for å bli  oppdatert på hva virkemiddelapparatet er og hva de kan bidra med av økonomisk støtte og nettverk.

PROGRAM:

Del 1:

Kl. 8.00              Frokostservering

Kl. 8.30              Velkommen ved Business Region Kristiansand

Kl. 8.45              Forskningsmobilisering Agder v/Bjarne Sverkeli

Kl. 9.00              Regionale forskningsfond Agder v/Tone Haraldsen

Kl. 9.15              Forskningsrådet v/Siren M. Neset

Kl. 9.30              Innovasjon Norge v/Ellen Saltermark

Kl. 9.45              Sørlandets Europakontor v/Stig Marthinsen

Del 2:

Kl. 10-11.30        Individuelle samtaler, påmelding i forkant

Arrangementet er gratis og holdes hos Business Region Kristiansands nye lokaler på torget i Kristiansand,Rådhusgata 12, 4611 Kristiansand


Register