23
Jun

23 June | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

«Visjon 50 GW i 2050» er en faglig studie som viser hvordan havvind kan gi Norge kraft til ny fastlandsindustri, legge grunnlaget for over 50.000 arbeidsplasser, 100 mrd. årlig fra kraftsalg og 80 mrd. årlig i verdiskaping

Miljøstiftelsen ZERO, Agder Energi, Vårgrønn og THEMA Consulting Group inviterer deg til dette webinaret, som handler om hva som må til for å sikre rask industriell utvikling og å realisere potensiale innen havvind.

I forrige uke la regjeringen frem stortingsmeldingen “Energi til arbeid om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser”, samt veileder for havvind, som legger grunnlaget for Norges neste store industri.

“Visjon 50 GW i 2050” er en faglig studie som viser at Norge kan bygge mer kraftproduksjon de neste 30 årene på havet, enn vi har gjort de foregående 150 på fastlandet.  Studien, som blir presentert under webinaret, tar også for  seg hvordan dette vil gi store direkte og indirekte effekter på sysselsetting og norsk økonomi.

Foredragsholdere:


Register