26
Aug

26 August | 14:00 - 15:00 | Webinar | Open for all

Norske små og mellomstore bedrifter (SMBer) oppfordres til å søke finansiering fra akseleratorprogrammet til European Innovation Council (EIC).

Vi inviterer til webinar for å lære mer om utlysningen og søknadsprosessen.

To Agder-bedrifter, Otechos AS og Innomar AS, hentet til sammen 130 millioner fra utlysningen i mai. I oktober er det igjen mulig å levere inn søknad.

EIC Accelerator hjelper innovative SMB-er som har internasjonale ambisjoner og stort potensiale for vekst med finansiering, coaching og akseleratortjenester.
For å kvalifisere for støtte må bedrifter ha en nyvinning som hjelper Europa med å nå ett eller flere av målene til «European Green Deal». Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres spesielt til å søke.

Søknadsfrist: 7. oktober 2020

Agenda:

Hva er EIC Accellerator og hva innebærer det og hva er Innovasjon Norges tilbud? v/Eirik Velle Wegner Lønning, Innovasjon Norge.
Hjelp til å søke? Hva er tilbudet? v/Siren M. Neset, Norges Forskningsråd.
Erfaring fra en bedrift som har deltatt v/Tor Arne Hauge, Otechos.
Pitching i Brussel, hva ser ekspertkomiteen etter? v/Anne Grete Ellingsen, ekspert oppnevnt av EU til panel i Brussel.
Spørsmål og diskusjon.

Hva er EIC Accelerator?
EIC Accelerator (tidligere kjent som SMB-instrumentet) er en del av det europeiske innovasjonsrådet (EIC) sitt pilotprogram for å støtte SMBer, inkludert oppstartsbedrifter, med høyt potensiale og høy risiko. Programmet skal hjelpe bedriftene å utvikle nye og innovative produkter, tjenester og forretningsmodeller, og å få disse på markedet.

EIC Accelerator-programmet er svært selektivt, og konkurransen er hard for å bli valgt. Bedriftene som blir utvalgt kan få et tilskudd på mellom EUR 0,5 og 2,5 millioner, i tillegg til tilbud om egenkapital på opptil EUR 15 millioner. Bedriftene får også tilbud om mentorer for å hjelpe dem med å skalere innovasjonene. Videre får bedriftene akseleratortjenester som kobler dem med investorer, store selskaper og andre gründere, noe som skaper økt synlighet og større mulighet til å lykkes.

Hvem kan søke?
Enkeltstående og profittdrevne SMBer i alle sektorer har mulighet til å søke om midler. Vekstbedrifter oppfordres til å søke, men oppstartsbedrifter kvalifiserer også. Bedriftene må falle inn under kriteriene i EUs SMB-definisjon.

Bedriftenes foreslåtte konsept bør være banebrytende med stort potensial for oppskalering. For å nå opp i den europeiske konkurransen bør bedriftene videre ha en solid forretningsplan og et godt team. Det vil bli gitt prioritet til konsepter som involverer forskningsdrevet teknologi med intensiv utvikling og en langvarig innovasjonssyklus.

Bedrifter med kvinnelige ledere oppfordres sterkt til å søke. Europakommisjonen har som mål at minst 25 prosent av de beste søknadene, altså de som blir invitert til intervjuer, kommer fra SMBer med kvinnelige sjefer.

Meld deg på: Send mail til Eirik Velle Wegner Lønning

Vilkår for våre arrangementer:

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring.

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.