01
Mar

01 March | 09:00 - 10:00 | Webinar | Open for all

Vi inviterer til webinar med gjennomgang av utlysinger innen forskning, utvikling og innovasjon fra virkemiddelapparatet i 2024.

Program

  • Velkommen og innledning | Christian B. von der Ohe | GCE NODE
  • Forskningsmobilisering Agder – Forsker til låns | Bjarne Sverkeli | Agder Fylkeskommune
  • Forskningsrådet | Tor Borgar Hansen | Norges Forskningsråd Agder og Buskerud
  • Innovasjon Norge | Jon Arne Rasmussen og Rita Schage | Innovasjon Norge
  • Norsk Katapultsenter | Aslaug Hagestad Nag | Future Materials
  • Oppsummering | Jan Helge Viste | GCE NODE