23
Apr

23 April | 10:00 - 11:00 | Webinar | Open for all

Lær mer om hvordan du bygger en god lånesøknad og søker kontantstøtteordningen

Norwegian Energy Solutions og Stiim Aqua Cluster, i samarbeid med KPMG og DNB Stavanger, inviterer til webinar for å gi råd omkring ordningene. Hva dagens situasjon betyr for oljeleverandørindustrien nå og i tiden fremover vil også bli vektlagt.

Konsernsjef i IKM, Ståle Kyllingstad, kommer nærmest direkte fra møte med flere statsråder, der tema var nettopp skatteregler for næringen. Han vil fortelle mer fra dette møtet i webinaret.

AGENDA 

–  Velkommen v. Egil Aanestad, klyngeleder i NES

–  Lånegarantiordningen og lånesøknadsprosessen DNB v/Gry Berit Lundal

–  Er det behov for egen kontantstøtteordning for oljeleverandørindustrien? v/Ståle Kyllingstad IKM (bildet)

–  Kontantstøtteordningen inkludert muligheter og utfordringer for oljeservice KPMG v/Kurt Ove Østrem og Per Daniel Nyberg


Register