21
Aug

21 August | 09:30 - 15:00 | Grimstad | Open for all

Teknova, Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer til workshop hos Mechatronic Innovation Lab (MIL) i Grimstad.

Målet med workshopen er å presentere resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer med utvalgte bedrifter i Agder rundt temaene digitalisering og Industri 4.0. Workshopen har alle industribedrifter i regionen som målgruppe, og vi vil søke å finne felles initiativer som flest mulig kan stille seg bak og videreutvikle.
Workshopen er støttet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

AGENDA

09:00 – 09:30       Registrering og kaffe

09:30 – 09:40       Velkomst ved Trond S. Kristiansen, Aust-/Vest-Agder fylkeskommune

09:40 – 10:00       Presentasjon av kartleggingsresultater ved Ulrik Thisted, Teknova

10:00 – 10:20       Datafangst hos Elkem Solar ved Turid Vidvei, Elkem Solar AS

10:20 – 10:50       Industrielle løsninger for optimalisert produksjon ved Thomas Pettersen, Prediktor AS

10:50 – 11:20       Hva driver klyngene med? Oppdatering på Ind 4.0 initiativ ved Arnt Aske, GCE NODE

11:20 – 12:00       Lunsj

12:00 – 12:30       Tilstandsbasert vedlikehold ved Thomas J. J. Meyer, Machine Prognostic

12:30 – 13:00       Hvordan kan Mechatronics Innovation Lab (MIL) Hjelpe deg? ved Bernt Inge Øhrn, MIL

13:00 – 13:30       Maskinsyn for prosess- og kvalitetskontroll ved Nabil Belbachir, Teknova

13:30 – 13:45       Pause

13:45 – 14:05       Hvilke muligheter ligger i det regionale virkemiddelapparatet? Ved Tone Haraldsen, RFF Agder

14:05 – 14:50       Diskusjon i plenum

14:50 – 15:00       Oppsummering og veien videre ved Rune Schlanbusch, Teknova

15:00 – 16:00       Mulighet for omvisning i MIL og ellers mingling

 Sted: Mechatronics Innovation Lab, UiA Campus, Grimstad

Påmelding senest 17 august på mail til: ulrik.thisted@teknova.no