25
Apr

25 April | 12:30 - 16:00 | Kristiansand | Open for all

Vil du bli med på Workshop med IBM om Samfunnssikkerhet og Beredskap?

DIGIN inviterer til en workshop med IBM som stiller med Jone Aarre, Client Technical Professional IBM Watson and Cloud Platform og Lars Hovind.

Målet er å ha 40 deltakere på workshop´en, og vi etterstreber en fordeling med ca 20 stk studenter og 20 anstatte fra Digins medlemsbedrifter. Vi vil forankre tema for workshop´en i Digins Arena-initiativ rettet mot Samfunnssikkerhet og Beredskap kombinert med IBM´s globale Call for Code program. Les mer her. Call for Code er fokusert på nettopp krisehåndtering og beredskap, og er komplementært til Digins Arena initiativ.

I workshop´en planlegger vi å holde en innledende presentasjon knyttet til de nevnte initiativene og mulighetene teknologibruk gir knyttet til overvåking, varsling og krisehåndtering. Deretter er planen å få deltakerne aktivert i hands-on bruk av IBM Cloud og sentrale tjenester for å håndtere data og analyse. Foreløpig agenda er:

12.30:

  • Introduksjon til Digin og IBM
  • Digins Samfunnssikkerhet og Beredskapsfokus
  • IBMs globale Call for Code challenge 2019

13:00:

  • Kort introduksjon til IBM Cloud og IBM Watson services
  • Hands-on utvikling av løsning på IBM Cloud ved bruk av Watson services

15.15:

  • Oppsummering av hands-on arbeid
  • Videre engasjement rundt beredskap og Call for Code

 

Sted: CoWorx Kristiansand

Digin logo

Register