24
Apr

24 April | 11:30 - 16:00 | Kristiansand | Members only

IT-sikkerhet er en av de aller største utfordringene for mange bedrifter.

Bedriftsledere klarer ikke finne ut hva slags IT-kunnskaper de mangler i sine organisasjoner.  Mangel på IT-sikkerhet utgjør derfor en av de aller største truslene for norske bedrifter.

GCE NODE, DIGIN og Noroff har gått sammen om å utvikle en ny bachelorutdanning med IT-sikkerhet som fokus, i tillegg skal det utvikles skreddersydde internkurs for bedrifter innen IT-sikkerhet .
Med midler fra Innovasjon Norge dedikert til nettopp dette prosjektet er nå prosessen i gang med å kartlegge hva slags kunnskaper som er viktige for bedrifter innen IT-sikkerhet.

Medlemmer i Digin og GCE Node inviteres derfor til workshop 24. April for å designe fremtidens IT-utdanning.

For å få en bedre forståelse av hvordan det står til med norske bedrifters IT-sikkerhet oppfordrer vi alle til å svare på denne spørreundersøkelsen før man deltar på workshoppen.

Tid: 24. April kl.11.30 . 16.00
Sted: CoWorx, Markensgt. 8
Pris: Gratis – Vi trenger din hjelp!
Program:

 • Mingling og lunsj
 • Presentasjon av intervjuer og spørreundersøkelse
 • Ekspertpresentasjoner
  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Datatilsynet
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)
  • Petroleumstilsynet (Ptil)
 • Designe fremtidens IT-sikkerhetsutdanning

Register