10
Dec

10 December | 12:00 - 16:00 | Kristiansand | Members only

Sted: Elkem Fiskaa, Kristiansand (oppmøte ved vakta kl. 11:45)

Påmeldingsfrist: Fredag 4. desember

PROGRAM:

  • Enkel lunsj
  • Materialkarakterisering hos Elkem v/Gro Eide, Elkem
  • Omvisning på Elkems laboratorier
  • Affordable composites for the oil and gas industry v/Jan Weitzenböck, DNV GL
  • Feilsøking og tilstandsovervåkning av kompositter. State-of-the-art innen NDT og sensorer v/Espen Oland og Katarina Grujic, Teknova
  • Quality Assurance of FRP Composites through Non-Destructive Testing v/Joan Ascanius Reffs, Force Technology
  • Referat fra besøk hos MAI Carbon Cluster i Tyskland. Utviklingsarbeid på kompositter v/Marit Dolmen, GCE NODE
  • Diskusjon: Avslutning av komposittprosjektet – eller videreføring? Planer om kursopplegg i regi av UiA.

Register